Η καθολική αναζήτηση δεν είναι ενεργοποιημένη.
Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Intellectual Property Rights

The general structure, the texts, the animates pictures or not, and all other elements part of the site are the exclusive property of NEGHTRA and are protected by copyright. Every copy of the site (total or partial), by any ways, without NEGHTRA approval, is forbidden and would constitute a counterfeit. Labels, commercial names and logos appearing on this site, are proprietaries names except other mention. Every copy of the logos or the labels (total or partial) done from the elements within the site, without NEGHTRA approbation, is forbidden.