Splošno iskanje je onemogočeno.
Preskoči na glavno vsebino

12 Predmeti

Kmetje

Module 1: Best farming practices in greenhouse cultivation

Modul 1: Najboljše kmetijske prakse pri proizvodnji v rastlinjakih

Kmetje

Module 2: Automation for Farmers

Modul 2: Avtomatizacija

Kmetje

Module 3: Climate Management for Farmers

Modul 3: Upravljanje podnebja

Kmetje

Module 4: Climate Technologies / Equipment for Farmers

Modul 4: Podnebne tehnologije/oprema

Kmetje

Module 5: Energy management for Farmers

Modul 5: Upravljanje z energijo

Kmetje

Module 6: Greenhouse digitalization for Farmers

Modul 6: Digitalizacija rastlinjakov

Kmetje

Module 7: Coverage for Farmers

Modul 7: Pokritost

Kmetje

Module 8: Circular economy for Farmers

Modul 8: Krožno gospodarstvo

Kmetje

Module 9: Irrigation - Fertigation - Biostimulants indigenous AMFs - Nutrient Analysis for Farmers

Modul 9: Namakanje – gnojenje – Biostimulanti avtohtoni AMF – Analiza hranil

Kmetje

Module 10: High Added (Industrial) Value Greenhouse Cultivations for Farmers

Modul 10: Visoko dodana (industrijsko) vrednost proizvodnje v rastlinjakih

Kmetje

Module 11: Business Basics for Farmers

Modul 11: Osnove poslovanja

Kmetje

Module 12: Quality & Safety / National & International Produce Trade for Farmers

Modul 12: Kakovost in varnost/Nacionalna in mednarodna trgovina