Η καθολική αναζήτηση δεν είναι ενεργοποιημένη.
Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

12 Μαθήματα

Module 1: Best farming practices in greenhouse cultivation
Αγρότες
Preview Course

Αγρότες

Module 1: Best farming practices in greenhouse cultivation

Ενότητα 1: Βέλτιστες γεωργικές πρακτικές σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Module 2: Automation for Farmers
Αγρότες
Preview Course

Αγρότες

Module 2: Automation for Farmers

Ενότητα 2: Αυτοματοποίηση

Module 3: Climate Management for Farmers
Αγρότες
Preview Course

Αγρότες

Module 3: Climate Management for Farmers

Ενότητα 3: Διαχείριση του Κλίματος

Module 4: Climate Technologies / Equipment for Farmers
Αγρότες
Preview Course

Αγρότες

Module 4: Climate Technologies / Equipment for Farmers

Ενότητα 4: Κλιματικές Τεχνολογίες / Εξοπλισμός

Module 5: Energy management for Farmers
Αγρότες
Preview Course

Αγρότες

Module 5: Energy management for Farmers

Ενότητα 5: Διαχείριση ενέργειας

Module 6: Greenhouse digitalization for Farmers
Αγρότες
Preview Course

Αγρότες

Module 6: Greenhouse digitalization for Farmers

Ενότητα 6: Ψηφιοποίηση θερμοκηπίου

Module 7: Coverage for Farmers
Αγρότες
Preview Course

Αγρότες

Module 7: Coverage for Farmers

Ενότητα 7: Κάλυψη

Module 8: Circular economy for Farmers
Αγρότες
Preview Course

Αγρότες

Module 8: Circular economy for Farmers

Ενότητα 8: Κυκλική οικονομία

Module 9: Irrigation - Fertigation - Biostimulants indigenous AMFs - Nutrient Analysis for Farmers
Αγρότες
Preview Course

Αγρότες

Module 9: Irrigation - Fertigation - Biostimulants indigenous AMFs - Nutrient Analysis for Farmers

Ενότητα 9: Άρδευση - Λίπανση - Βιοδιεγέρτες AMFs - Ανάλυση θρεπτικών ουσιών

Module 10: High Added (Industrial) Value Greenhouse Cultivations for Farmers
Αγρότες
Preview Course

Αγρότες

Module 10: High Added (Industrial) Value Greenhouse Cultivations for Farmers

Ενότητα 10: Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες Υψηλής Προστιθέμενης (Βιομηχανικής) Αξίας

Module 11: Business Basics for Farmers
Αγρότες
Preview Course

Αγρότες

Module 11: Business Basics for Farmers

Ενότητα 11: Βασικά της Επιχειρηματικότητας

Module 12: Quality & Safety / National & International Produce Trade for Farmers
Αγρότες
Preview Course

Αγρότες

Module 12: Quality & Safety / National & International Produce Trade for Farmers

Ενότητα 12: Ποιότητα & Ασφάλεια / Εθνικό & Διεθνές Εμπόριο Προϊόντων